KATEDRA

nyelviskola Pécs

Kommunikatív egyéni nyelvtanfolyamok - Privát KATEDRA

A Privát Katedránál az idő csak Neked dolgozik, tanulj saját időbeosztásod és igényeid szerint, ott, ahol Neked a legkényelmesebb!

Ha eddig még nem találtad meg azt a nyelvtanulási formát, amit keresel, akkor ez a Neked való megoldás!

A Privát Katedránál a tantervet csak Neked írjuk.

Te mondod meg, hogy mit szeretnél elérni, és mi teljesítjük a kérésedet! Igényeid ismeretében javaslunk egy személyre szabott képzési tervet és óraszámot, amely alatt elérheted a célodat. A tervhez képest képességeid, szorgalmad és elfoglaltságod eredőjeként haladhatsz akár gyorsabban és persze lassabban is.

Egyéni órák mellett választhatsz 2, 3, 4 fős tanfolyamot is a Privát Katedra keretében, ha hozod magaddal a barátodat / munkatársadat / rokonodat. Ilyen esetben költségeidet megoszthatod!

A Privát Katedra szolgáltatás keretében tudsz órákat venni a nyelviskolában, munkahelyeden / lakóhelyeden vagy skype-on.

Egyéni tanfolyamainkon az alábbi nyelveket választhatod

angol
német
olasz
francia
spanyol
orosz
magyar
finn
kínai
horvát

Egyéni angol tanulás Perfect módszerrel

 

2014 májusától a pécsi KATEDRA nyelviskolában Te is kipróbálhatsz egy forradalmian új nyelvoktatási módszert, melynek -nem véletlenül- a Perfect Katedra nevet adtuk: arra törekszik, hogy a más, ismert nyelvtanulási módszerekkel elérhető szinthez képest jóval magasabb nyelvhasználati minőséget érhess el. Az egyelőre csak angol nyelven, egyéni és kétfős tanulási formában futó képzésről az alábbiakat kell tudnod:

Mi a Perfect Katedra módszer?

Egy kipróbált, szintezett nehézségű olvasmányok és hangoskönyvek felhasználásán alapuló módszer, amely a ma széles körben alkalmazott nyelvoktatási eljárásokhoz képest kiemelkedően eredményes választás a nyelvtanulók számára. Fő célkitűzése a hatékony beszédfejlesztés, ezért a tanórákon résztvevő diákok száma maximum két fő. A módszer megismerésében az alábbi, a mai nyelvtanulót jogosan foglalkoztató kérdésekre adott válaszaink segítenek.

-Kinek ajánlott a Perfect Katedra módszer?

-Mi a nyelvtanulás menete a Perfect Katedra módszerrel?

-Milyen haladási ütemmel lehet számolni a tanfolyam során?

-Hol és mikor vannak a tanórák?

-Mi történik a tanórákon?

-Mennyire illeszkednek a tanórák az én igényeimhez?

-Mennyit foglalkozunk a nyelvtannal?

-Miért esik kevés szó az íráskészség fejlesztéséről?

-Milyen tankönyvekre, illetve egyéb oktatási anyagokra lesz szükségem?

-Mennyit kell készülnöm az órákra?

-Kik lesznek a tanáraim?

-Hogyan történik a számonkérés?

-Mikor tudok nyelvvizsgázni?

-Hogyan kínálja a Perfect Katedra módszer a beszédfejlesztés egyik leghatékonyabb formáját?

-Hogyan kapcsolódik a rugalmas tanmenet az árgarancia fogalma és a tandíj?

-Mennyibe kerül?

 

 

 

 Kinek ajánlott a Perfect módszer?

Tanulóink lehetnek felnőttek és fiatalok egyaránt, akik:

 • teljesen kezdők
 • már tanultak angolul, de szóbeli készségeik nem megfelelőek a munka, tanulás vagy kikapcsolódás terén
 • régóta tanulnak más módszerekkel sikertelenül
 • rövid időn belül szeretnének ütőképes szóbeli nyelvtudást

Mi a nyelvtanulás menete a Perfect módszerrel?

A módszer az Oxford és Penguin kiadók egyszerűsített olvasmányainak 7 nehézségi szintjéhez igazodik. Mind a 7 szinthez külön nyelvtankönyv és számos olvasmány tartozik. Az adott szinthez tartozó nyelvtankönyv feldolgozását követően a szintnek megfelelő olvasmányok segítségével fejlesztjük a diákok nyelvtudását. Az előírt nyelvtudás megszerzését követően a diákok automatikus szintet lépnek. Szóbeli szintfelmérőt követően a diákok bármely szinten bekapcsolódhatnak a rendszerbe.

Milyen haladási ütemmel lehet számolni a tanfolyam során?

Átlagos nyelvtanulási képességek, heti 2x90 percnyi tanóra és rendszeres felkészülés esetén a várható haladás üteme a következő:

 • alapfok: 12-14 hónap
 • középfok: +8-10 hónap
 • felsőfok: +10-12 hónap

Hol és mikor vannak a tanórák?

Perfect Katedra módszerrel jelenleg kizárólag a székesfehérvári és veszprémi Katedra iskolákban tanulhatsz angolul. A kurzusok intenzitása a heti 1-től a heti 5 alkalomig bővíthető, melyek kezdési időpontja igény szerint alakítható az aktív kurzusaink számának függvényében. Bővebb információ az ügyfélszolgálati munkatársainktól kérhető.

Mi történik a tanórákon?

Minden diák brit kiejtési képzést kap a kurzus elején - ritka kivétel, mikor nincs erre szükség. Ezt követi a diák aktuális szintjéhez tartozó nyelvtankönyv. A nyelvtankönyvek feldolgozása során a diákok tömör nyelvtani magyarázatokat kapnak, majd az adott nyelvtani témakört szóban gyakorolják a tanórákon és a házi feladat során. A nyelvtankönyv befejeztével a diák aktuális szintjéhez tartozó olvasmányok segítségével a tanult nyelvi elemek használatát készségszintre fejlesztjük. A tanórák a diák 80-90%-os szóbeli szereplésével zajlanak.

Mennyire illeszkednek a tanórák az én igényeimhez?

Az egy-, kétfős magánoktatási rendszer révén a módszert maximálisan a diákok igényeihez tudjuk szabni.

 • A megszerezhető nyelvtudás szempontjából, elsőként mindig a beszédértés és a beszéd készségeit fejlesztjük az igény szerinti szintre, melyet követően bármely általános vagy speciális szókincsben való jártasságot megszerezhet a nyelvtanuló.
 • A tanórák időbeosztása szempontjából ugyancsak rugalmasan tudjuk a diákok óraszám és kezdési időpontjaival kapcsolatos igényeit kezelni.

Mennyit foglalkozunk a nyelvtannal?

A tanórai beszéd és a nyelvtani felkészülés aránya megközelítőleg 80%-20%. Módszerünk ezzel az aránnyal garantálja, hogy ne használhatatlan nyelvtani ismeretek vegyék el a helyet a diák szóbeli készségfejlesztése elől. A tanult nyelvtani ismeretanyagot mindig szóban, szövegkörnyezet segítségével gyakoroljuk.

Miért esik kevés szó az íráskészség fejlesztéséről?

Többéves tapasztalat a módszerrel igazolta meggyőződésünket, hogy amit a diák élőszóban el tud mondani, azt le is tudja írni - ez viszont fordítva nem igaz. Mivel módszerünk fő hangsúlya a szóbeli kompetencia fejlesztése, diákjainknak nem okoz gondot az írásbeli feladatok elvégzése. A megannyi olvasmány feldolgozása következményeként diákjaink megfelelő helyesírással és igényes, az angol nyelvre jellemző stílusérzékkel teljesítik az írásbeli feladatokat.

Milyen tankönyvekre, illetve egyéb oktatási anyagokra lesz szükségem?

A Perfect Katedra módszerrel való nyelvtanuláshoz szintenként egy nyelvtankönyvre és legalább öt egyszerűsített olvasmányra van szükség, melyeket hallgatóink iskoláinkban tudnak megvásárolni, igény szerint kölcsönözni.

 • A nyelvtankönyvek speciálisan a Perfect Katedra módszerhez készültek, kereskedelmi forgalomban nem kaphatók. Felépítésük szempontjából a könyvek az adott szinteken egyszerűen és röviden mutatják be a nyelvtani ismereteket sok feladatot biztosítva a gyakorláshoz.
 • Az olvasmányokhoz tartozó hangoskönyvek meghallgatásához és a házi feladatok elvégzéséhez a diákoknak hanglejátszás és hangfelvétel céljából számítógépre vagy hordozható eszközre van szükségük.

Mennyit kell készülnöm az órákra?

A tanórára való felkészülés elengedhetetlen részét képezi a kurzuson való részvételnek. A Perfect Katedra módszer nem csodaszer, otthoni tanulás nélkül a haladás üteme a legjobb esetben is csekély. Javaslatunk a rendszeres, napi minimum háromnegyed órányi felkészülés, mely garantálja a sikeres nyelvtanulást.

Kik lesznek a tanáraim?

Tanáraink eleve kiváló képességű nyelvtanárok, akik egy egyedi szakképzés keretein belül készülnek fel a Perfect Katedra módszer alkalmazására. Oktatóink felkészültségét folyamatos szakmai felügyelet és támogatás biztosítja.

Hogyan történik a számonkérés?

A tanórák elején rendszeres a számonkérés. Mivel az órák túlnyomó részét a diákok szóbeli készségfejlesztése teszi ki, ezen számonkérések többnyire elméleti, vagy lexikai ismereteket mérnek. Az egyes szintek teljesítésekor külön szóbeli szintzáró teszttel értékeljük a diákok haladását.

Mikor tudok nyelvvizsgázni?

A munkaerőpiacon ma már nem az önéletrajzban jelölt nyelvvizsga, hanem a tényleges nyelvtudás az elvárás. A nyelvvizsga megszerzéséhez kapcsolódó szokásos kérdésünk: "Papírra van szükséged, vagy tudni is szeretnél?". A Perfect Katedra módszer az utóbbit garantálja. Ha pedig már a tudás birtokában vagy, bármely nyelvvizsgára jelentkezhetsz.

Bár a Perfect Katedra módszeren „nevelkedett" diákjaink - a szükséges kompetenciákon felül - rengeteg szót és kifejezést sajátítanak el a képzés során, az alap- és középfokú tudásszinthez szükséges összes társalgási és önkifejezési ismeretet külön modulok foglalják össze. A 2-es szint után javasoljuk az alapfokú fejlesztő modult, a 4-es szint után pedig a középfokú felkészítő modult. Ezt követően diákjainkat konkrétan a kiválasztott nyelvvizsga típusfeladataira készítjük fel.

Hogyan kínálja a Perfect módszer a beszédfejlesztés leghatékonyabb formáját?

Meggyőződésünk, hogy jó beszédkészség nagymennyiségű kontrollált beszédgyakorlat révén fejleszthető. Csoportos kurzusok esetén egy diákra nem jut néhány percnyi ellenőrzött beszédnél több idő. Módszertani szempontból pedig a leggyakrabban használt „Mi a véleményed?" típusú szóbeli gyakoroltató kérdések alkalmatlan terepnek bizonyulnak beszédfejlesztés céljából egy olyan diák esetében, aki tapasztalat, vélemény vagy maga a beszédkészség hiányában nem képes válaszolni. Ugyancsak elmondható, hogy a nyelvkurzusokon általában nagyon kevés figyelmet kap a fonetika és a szakszerű hallásértés fejlesztése. Ennek gyakori következménye, hogy a nyelvtanuló azért nem tud hatékonyan kommunikálni szóban, mert magát a kérdést nem érti. Ha pedig a kérdést nem értjük, válaszolni sem tudunk.

Mindezekkel ellentétben a Perfect Katedra módszer:

 • egy-két fős magántanulói környezete ideális teret biztosít a szóbeliség megfelelő mennyiségű gyakorlásához;
 • alapos brit fonetikai képzéssel és következetes kiejtési gyakorlatokkal fejleszti a szóbeliséget;
 • egyenlő hangsúlyt helyez a hangzó szöveg értése és a beszédfejlesztés készségekre;
 • egyre nehezedő szintű olvasmányok és hangoskönyvek segítségével fokozatosan fejleszti a szóbeliséget;
 • nem a diákok tapasztalatára és véleményére alapozza a beszédfejlesztést, hanem az olvasmányokhoz kapcsolódó speciális feladatok révén bőséges forrást biztosít tanóránkénti 80%-90%-nyi folyamatos, ellenőrzött beszédhez;
 • nem fix mondatokat memorizáltat, hanem a készséget fejleszti ki ahhoz, hogy a diák kreatívan és ösztönösen hozza létre mondanivalóját a kommunikációs céljainak hatékony elérése érdekében.

Hogyan kapcsolódik a rugalmas tanmenet, az árgarancia fogalma és a tandíj?

Tanulóink - tehetségükhöz és meglévő készségeihez mérten - egyes szinteket gyorsabb vagy éppen lassabb ütemben teljesítenek. A csoportos nyelvoktatással szemben a Perfect Katedra rendszer képes igazodni az egyéni haladás mértékéhez az által, hogy kizárólag az adott szinthez tartozó készségek megszerzése után teszi lehetővé a diákok szintlépését. Például, ha egy diák nem tudja használni szóban a present perfect simple igeidőt, egyszerűen több időt és feladatot szánunk a témakörre, amíg annak használata nem kielégítő. Ezzel ellentétben, ha a diák hamarabb elsajátít egy adott szinthez tartozó készségeket és ismereteket, kevesebb óraszám után is feljebb léphet, azaz nem a tankönyvet „adjuk le", hanem a diákot „tanítjuk meg".

Az egyes szintek eléréshez szükséges maximális óraszámot garantáljuk, azaz vállaljuk, hogy a meghatározott óraszámon belül mindenképpen felkészítünk az adott szintre. Ha ezt nem sikerülne teljesítenünk, ingyenesen folytathatod nálunk a nyelvtanulást, míg nem teljesítjük a Veled kötött hallgatói képzésben foglaltakat. A nyelvtanuláshoz a Te munkád is szükséges, így árgaranciára csak akkor vagy jogosult, ha a hallgatói szerződésben vállalod a rendszeres felkészülést.

Ha a megadott óraszámokhoz képest lassabban haladsz, az árgarancia védi a pénztárcádat, ha viszont a megadott óraszámokhoz képest hamarabb szintet lépsz, a kifizetett óráidat egyszerűen a következő szint teljesítésére felhasználhatod. A rugalmas tanmenet révén így - egy kurzus teljes díja helyett - csak az aktuális havi tanóráid árát kell kifizetned tudásszinttől függetlenül. A Perfect Katedra szolgáltatás a nyelvtudás biztos megszerzésén alapszik, nem pedig egy előre meghatározott óraszámon!

Mennyibe kerül?

A kurzus tandíját 20 órás blokkokban (kb. havonta) előre kell fizetni. További költséged az aktuális szintekhez tartozó nyelvtankönyv és a szintek során feldolgozott olvasmányok, melyeket akár kölcsönözhetsz is iskolánktól.

A Perfect Katedra módszer előnyeinek összefoglalása

 • A módszer az egyik leghatékonyabb módját kínálja a beszédfejlesztésnek, mert elsősorban a kommunikációhoz szükséges készségeket fejleszti, nem pedig fix mondatokat memorizálását írja elő.
 • A nyelvtanulók kreatív, ösztönös nyelvhasználatot sajátítanak el, mely révén képesek kifejezni magukat még akkor is, ha bizonyos szavak nem jutnak eszükbe.
 • Tankönyveink egyszerűen tanítják a nyelvtant és rengeteg egyedi fejlesztő gyakorlatsort tartalmaznak.
 • A felhasznált angol nyelvű olvasmányok jelentősen megkönnyítik a szótanulást.
 • Az olvasmányokhoz tartozó hangoskönyvek tanórán kívüli hallgatása és a tanórán végzett hangosolvasási gyakorlatok révén kiváló hallás utáni szövegértés és helyes brit kiejtés sajátítható el.
 • A szövegek nyelvtani és tartalmi feldolgozására kifejlesztett feladatsorok folytán a tanórákon 80-90%-ban a diákok beszélnek.
 • A módszerrel az ún. „nehéz esetek" is hamar sikerélményhez jutnak.
 • A módszer könnyen igazodik egyéni igényekhez, mellyel gyors haladást, nagy hatékonyságot és az egyéni időbeosztás lehetőségét is biztosítja.

 

Áraink az egyéni képzési formákhoz

Ft/fő/tanóra 20 óra 40 óra 60 óra 80 óra  

Perfect Katedra egyéni angol/német

4.900,- 4.900,- 4.900,- 4.900,-  
Perfect Katedra 2 fős angol/német 3.200,- 3.200,- 3.200,- 3,200,-  

 

Privát Katedra

 

egyéni

 

30 óra

 

3.800,-

 

60 óra

 

3.500,-

 

90 óra

 

3,200,-

 

 

 
két fős 2.250,- 2.250,-  2.250,-    
három fős 1.500,- 1.500,- 1.500,-    
négy fős 1.125,- 1.125,- 1.125,-    
           

 

 

Kommunikatív általános nyelvtanfolyam

Az általános nyelvtanfolyamot választja a legtöbb tanulónk!

Ha nyelvvizsgát szeretnél tenni, vagy csak egyszerűen szeretnéd szisztematikusan megtanulni a nyelvet, akkor az általános nyelvtanfolyam a Te választásod. 

Szintfelmérés alapján a Neked megfelelő szinten bekapcsolódhatsz, és onnan meg sem állsz a célod eléréséig! Az általános tanfolyamok célja általános idegen nyelvű kommunikáció elsajátítása a Közös Európai Referencia Keretalapján kidolgozott szinteken kezdőtől akár felsőfok feletti szintig. A tanfolyamok a négy alapkészség (beszéd, írás, olvasás, beszédértés) kiegyensúlyozott fejlesztésére irányulnak. Fő célnak a kommunikációs készségek minél gyorsabb fejlesztését tekintjük. Hallgatóink már a kezdő tanfolyamok első óráján megszólalnak. Szintről szintre fokozatosan fejlődő szókincsüknek és nyelvtani ismereteiknek megfelelően lépnek előre az egyre hatékonyabb kommunikáció irányába. 

Általános nyelvtanfolyamainkra már 14 éves kortól jelentkezhetsz.

Senior általános nyelvtanfolyam

Idősebbeknek lassított ütemben - Nem csak a 20 éveseké a világ!

Tudtad, hogy az egyik leghatékonyabb agytorna az idősebbeknek a nyelvtanulás? Hogy egyesek szerint csökkenti az agyi leépülés kockázatát? Ha számodra a nyelvtanulás elsősorban szórakozás, ha veled egykorú, idősebb tanulókkal szeretnél együtt tanulni, ha társaságra vágysz, válaszd rendkívül sikeres senior általános nyelvtanfolyamunkat!
Egyes tanfolyami csoportjaink 8-10 éve tanulnak együtt, számukra a nyelvóra jelenti a hét fénypontját!
Az idősebbek (50 év felett) részére lelassítottuk az általános tanfolyam tanmenetét, hogy Te is lépést tudj tartani, hogy ne kelljen a fiatalokkal versenyezned! Senior tanfolyamainkon a szokásoshoz képest akár 20%-al több időt fordítunk egy-egy tananyag megtanítására, begyakorlására. 

Nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok

A Katedra Nyelviskolában felkészülő hallgatók 85-90%-a sikeresen vizsgázik, míg az országos nyelvvizsga siker arány 60% körül van évről évre.

Válaszd ki a Neked legjobban megfelelő nyelvvizsgát!

A nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok az egyes nyelvvizsgák követelményrendszerét követő, a vizsgára felkészítő oktatást biztosítanak. A vizsgaelőkésztő tanfolyamokra való beiratkozáshoz megfelelő szintfelmérő eredmény szükséges. A tanfolyam próbanyelvvizsgával zárul. A felkészülést még inkább segíti, hogy trénereink az adott nyelvvizsga vizsgáztatói közül kerülnek ki.

Nyelvtani rendszerező

A tanfolyamon a középfokú tudásszint eléréséhez szükséges nyelvtani ismereteket rendszerezzük. Ha már legalább megközelítőleg középfokú szinten képes vagy kommunikálni, de még túl sok nyelvtani hibát vétesz, vagy nyelvvizsgára készülsz, és a nyelvtani teszt okozza a legnagyobb nehézséget, akkor a megoldás a nyelvtani rendszerező.
Szintfelmérésen elérendő tudásszint: B2-es rendszerező: minimum B2.1.; B1-es rendszerező: minimum B1.1.

Szintentartó

A tanfolyamon kizárólag mindennapi szituációkat érintő beszédkészség fejlesztő feladatokat kapsz. Ha nem akarod elfelejteni a hosszú évek alatt nehéz munkával elsajátított nyelvtudást, vagy ha több bátorságra van szükséged szóbeli megnyilvánulásaidkor, akkor válaszd a B2 / C1 szintű szintentartó tanfolyamot.
Szintfelmérésen elérendő tudásszint: C1.1.

Aktivizáló

A tanfolyamon a korábban már megszerzett, de elfelejtett vagy passzívvá vált nyelvtudásodat újra aktívvá tesszük. A tanfolyamot követően ismét a korábban már elért tudásszinten kommunikálsz. 
Szintfelmérésen elérendő tudásszint: C1-es aktivizáló: minimum C1.1.; B2-es aktivizáló: minimum B2.1.; B1-es aktivizáló: minimum B1.1.

Szókincsfejlesztő

Szóbeli és írásbeli megnyilvánulásaid választékosabbá, szabatosabbá és pontosabbá válnak jelentősen kibővült szókincsednek köszönhetően. Szintfelmérésen elérendő tudásszint: B2

Üzleti nyelvtanfolyam

A nyelvet elsősorban azért tanulod, mert szükséged van rá a munkahelyeden? Számodra a legjobb választás az üzleti nyelvtanfolyam. Az üzleti nyelvtanfolyamok ugyanúgy minden készséget fejlesztenek, mint az általános nyelvtanfolyamok, csak az elsajátítandó szókincs és a nyelvi szituációk a munkahelyen előforduló kommunikációra épül. Telefonálás, prezentáció, meetingek, hivatalos e-mail? Kommunikálj Te is hatékonyan a munkahelyeden, tegyél szert az előrelépéshez szükséges üzleti nyelvi készségekre! 
Az üzleti tanfolyamok megkezdéséhez az alábbi szintfelmérés eredmény szükséges: A2 szintű tanfolyam: A2.1.; B1 szintű tanfolyam: B1.1.; B2 szintű tanfolyam: B2.1.; C1 szintű tanfolyam: C1.1.

Szaknyelvi tanfolyamok

Mélyebb szaknyelvi ismeretekre van szükséged, mint amit az általános üzleti nyelvtanfolyamon el tudsz sajátítani? Válaszd szaknyelvi nyelvtanfolyamainkat!

Pénzügyi nyelv

A pénzügyek területén dolgozol, de nem vagy tisztában a szakzsargonnal? 

A tanfolyam mind a négy készség (beszéd, írás, olvasás és beszédértés) pénzügyi szituációba helyezett fejlesztésére irányul. A fő cél a szakmához szükséges szókincs gyarapítása és a kommunikációs készségek minél hatékonyabb fejlesztése. Szintfelmérésen elérendő tudásszint: C1.1.

EU-közigazgatási szaknyelv

EU támogatásokkal foglalkozol? A közigazgatásban dolgozol? 

A tanfolyam mind a négy készség (beszéd, írás, olvasás és beszédértés) közigazgatási szaknyelvi és EU támogatási szaknyelvi szituációba helyezett fejlesztésére irányul. A fő cél a szakmához szükséges szókincs gyarapítása és a kommunikációs készségek minél hatékonyabb fejlesztése. Szintfelmérésen elérendő tudásszint: C1.1.

Jogi angol

Jogász vagy, angolul már jól beszélsz, de egy külföldi ügyféllel való szabatos kommunikáció már gondot jelent? Válaszd a jogi angol tanfolyamot!

Válaszd a jogi angol tanfolyamot! A jogi angol a hazai és nemzetközi jog alkalmazás során felmerülő angol szakszókincset segít elsajátítani. Képes leszel angol nyelven írt szerződéseket értelmezni és angol nyelvű iratokat, szerződéseket írni. Szintfelmérésen elérendő tudásszint: C1.1.

Egyéb szaknyelv – Neked testre szabva

A munkádhoz speciális szaknyelvi ismeretekre van szükség? Kidolgozzuk a Neked szükséges ismeretekhez testreszabott tananyagot és tantervet, és hamarosan hatékonyan fogsz kommunikálni a kívánt szaknyelven.​
A tanfolyam mind a négy készség (beszéd, írás, olvasás és beszédértés) szaknyelvi (például: műszaki, informatikai, HR, marketing, stb.) szituációba helyezett fejlesztésére irányul. A fő cél a szakmához szükséges szókincs gyarapítása és a kommunikációs készségek minél hatékonyabb fejlesztése. Szintfelmérésen elérendő tudásszint: B2. 

Rövid tanfolyamok – tematikus tréningek

Nincs időd hónapokig tartó szisztematikus nyelvtanulásra? Gyors fejlődésre vágysz? Külföldi munkavállalásra készülsz? Nyelvvizsgára készülsz? Gyere el  valamelyik rövid tanfolyamunkra és használd azonnal a tanultakat!

Általános nyelvi készségek fejlesztése

1. IGEIDŐK ALAPFOKON

Az igeidők mindig megkavarnak? Nem tudod az igeidőket megkülönböztetni egymástól? Nem tudod melyiket mikor kell használni?  Akár egy nap  alatt kitisztul a kép!

A tanfolyam óraszáma: 8

2. IGEIDŐK ALAPFOKTÓL FELSŐFOKIG

Már legalább alapfokú nyelvtudással rendelkezel, de az igeidők rendszere még mindig homályos? Az igeidők hiányos ismerete az akadálya, hogy helyesen kommunikálj? Ha a válaszod igen, gyere el tréningünkre, hogy a homályos foltokat eltüntessük. Akár 2 nap alatt kitisztulhat a kép!

A tanfolyam óraszáma: 16

3. KIEJTÉSJAVÍTÓ ANYANYELVI TRÉNERREL

Queue, enough, écureuil; jugement???? Ki tudod őket ejteni? Nem? Szeretnéd, ha kiejtésed közelítene az anyanyelviekére? Ha igen, válaszd rövid tréningünket, kiejtésed garantáltan javulni fog.

A tanfolyam óraszáma: 8

4. SZLENG ANYANYELVI TRÉNERREL

Már megint nem értetted mit mondott Dr. House? Szeretnéd tudni, hogy miről szól kedvenc előadód dala, de ott egy kifejezés, ami fejtörést okoz? Szleng anyanyelvi tanárokkal, hogy tudd mi a trendi.  Rövid tanfolyamunkon csak új szleng kifejezéseket tanulsz!

A tanfolyam óraszáma: 8

5. NYELVI ALAPOK KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÁLLALÓKNAK

Külföldön vállalnál munkát, de a nyelvtudásod miatt nem mersz igent mondani? Vagy neked nem mondanak igent? Gyere el, akár néhány nap alatt megtanítjuk a legalapvetőbb kifejezéseket és kitárul a világ.

A tanfolyam óraszáma: 16

6. HATÉKONY NYELVTANULÁSI MÓDSZEREK GYAKORLATOKKAL BÁRMELY NYELV TANULÁSÁHOZ

Az érzéked, kedved megvan, de mégis nehezen megy? Túl sok időt igényel az új ismeret, szókincs elsajáítása? Lehet, hogy a tanulási módszereid porosak egy kissé.  Gyere el rövid tanfolyamunkra és megmutatjuk neked, milyen módszerekkel tanulhatsz gyorsabban, hatékonyabban.

A tanfolyam óraszáma: 16

7. SZÖVEGÉRTÉSI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE ÍROTT ÉS HALLOTT SZÖVEG (BÁRMELY NYELV TANULÁSÁHOZ)

Ha szövegértési nehézségeid vannak (vagyis nem pontosan érted, mit akarnak mondani), válaszd rövid tanfolyamunkat, hogy tisztább legyen a kép. A tanfolyamon olyan stratégiákat kapsz, melyek segítségével az új szöveg sem lesz idegen (pl. hogyan találd ki az adott szó jelentését, vagy tudjad követni a párbeszédeket, amikor hallgatod).

A tanfolyam óraszáma: 8

8. FOGALMAZÁSI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ALAPFOKÚ/KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA

Gondot jelent az írásbeli nyelvvizsga? Nyelvtudásod megvan, de a fogalmazás túl nehéznek bizonyul? Szánj rá néhány órát és fogalmazási sablonjaink segítségével gyerekjáték lesz egy írásbeli nyelvvizsga feladatot megfelelően elkészíteni.

A tanfolyam óraszáma: 16

9. TÁRSALGÁSI TÉMÁK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN

Ismerős az érzés, amikor kihúzol egy tételt és olyanról kellene beszélned, amiről magyarul sem jut hirtelen semmi az eszedbe? Tanfolyamunkon végigvesszük az általános nyelvvizsga leggyakoribb társalgási témáit, nyelvvizsga típustól függetlenül, hogy ne érhessen meglepetés.

A tanfolyam óraszáma: 16

10. TÚLÉLŐ TANFOLYAM NYARALÁSRA KÉSZÜLŐKNEK,

Szeretnéd tudni, mi kerül a tányérodra nyaraláskor? Szeretnéd, hogy az útbaigazítás ne egy újabb rejtvény legyen, ha már a GPS sem segít? Eleged van abból, hogy senki nem beszéli a magyar nyelvet külföldön? Törődj bele, nem is fogják. Inkább iratkozz be nyelvi túlélő tanfolyamunkra, ahol nyelvi fordulatokat tanulhatsz a nyaralásodhoz és rendelj bátran anélkül, hogy nagyobb meglepetés érne.

A tanfolyam óraszáma: 16

Üzleti nyelvi készségek fejlesztése          

1. HATÉKONY PREZENTÁCIÓ

A kollegáidnak mindig jobban sikerül a prezentáció? Tanfolyamunk segít abban, hogy a vizuális és tartalmi elemek összhangjának kialakításával képes legyél kreatívan és fokuszáltan összeállítani mondanivalódat és ehhez hatásosan alkalmazni retorikai eszközöket és az információs-technikai fejlődés adta lehetőségeket.

A tanfolyam óraszáma: 16

2. HATÉKONY TÁRGYALÁSOK, ÜZLETI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK

Tárgyalástechnikai ismereteid hiányosak? Elképzeléseid jók, de nem tudod, hogy győzd meg róluk partnereidet a célnyelven? Tanfolyamunkat követően képes leszel arra, hogy jól előkészített, megfelelően strukturált, rövidtávon is eredményt hozó megbeszélésen részt tudjál venni illetve üzleti találkozókon és konferenciákon se szorulj háttérbe.

A tanfolyam óraszáma: 16

3. HATÉKONY ÜZLETI LEVELEZÉS

Ha nem szeretnéd, hogy állandóan másokat kelljen megkérned, hogy segítsenek üzleti levelezésedben, gyere el tanfolyamunkra, ahol megismerheted az üzleti levél struktúráját, fajtáit, felépítését és fordulatait, amelyek segítségével a levelezés nem fog számodra többet fejfájást okozni.

A tanfolyam óraszáma: 16

4. HATÉKONY TELEFONÁLÁS

Külföldi partnertől vársz hívást és már előre görcsben áll a gyomrod, hogy megint nem fogod érteni? Nem tudsz hatékonyan kommunikálni telefonon? Megoldjuk, gyere és iratkozz tanfolyamunkra és mi garantáljuk, hogy szorongásod csökkenni fog.

A tanfolyam óraszáma: 16

Szakma specifikus nyelvi készségek fejlsztése  

1. AU-PAIR NYELVI ALAPOK

Szívesen vállalnál külföldön munkát au-pairként, de a munkához szükséges szavakkal hadilábon állsz. Tanfolyamunk segít abban, hogy a nyelv ne legyen akadálya munkavállalásodnak.  Nyelvtanulásodhoz segítségül alap szószedetet biztosítunk, amit folyamatosan bővíthetsz.

A tanfolyam óraszáma: 16

2. ÁPOLÁSI SZAKNYELV ALAPOK

Szívesen vállalnál külföldön munkát ápolóként, de a nem ismered az ápoláshoz szükséges szaknyelvet? Tanfolyamunk segít abban, hogy a nyelv ne legyen akadálya munkavállalásodnak. Nyelvtanulásodhoz segítségül alap szószedetet biztosítunk, amit folyamatosan bővíthetsz.

A tanfolyam óraszáma: 16

3. SZÉPSÉGIPARI SZAKNYELV ALAPOK

Külföldön szeretnél fodrászként, kozmetikusként, műkörmösként munkát vállalni? ? Tanfolyamunk segít abban, hogy a nyelv ne legyen akadálya munkavállalásodnak. A szakszókincs mellett alapvető fordulatokat is megtanítunk, hogy a vendéggel tudj egy kicsit beszélgetni. Nyelvtanulásodhoz segítségül szószedetet biztosítunk, hogy emlékezz a tanultakra.

A tanfolyam óraszáma: 16

4. ÉPÍTŐIPARI SZAKNYELV ALAPOK

Szívesen vállalnál külföldön munkát az építőiparban, de a minimális nyelvtudás követelménye meggátol ebben? Tanfolyamunk során végigvesszük mindazt, amit az építőipari dolgozóktól érkezéskor megkövetelnek. Jó tanácsok külföldet megjárt oktatóktól, nem csak nyelvi témákban.

A tanfolyam óraszáma: 16

5. KERESKEDELMI SZAKNYELV ALAPOK

Szívesen vállalnál külföldön munkát bolti eladóként, de nem ismered a kereskedelemhez szükséges szaknyelvet? Tanfolyamunk segít abban, hogy a nyelv ne legyen akadálya munkavállalásodnak. Nyelvtanulásodhoz segítségül szószedetet biztosítunk, amihez mindig fordulhatsz.

A tanfolyam óraszáma: 16

6. VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKNYELV ALAPOK

Szívesen vállalnál külföldön munkát a vendéglátásban, de a nem ismered a megfelelő szakkifejezéseket? Tanfolyamunk segít abban, hogy megálld a helyed és a nyelv hiánya ne gátolja a munkavállalásodat. Nyelvtanulásodhoz segítségül szószedetet biztosítunk, melyben összefoglaljuk a tanultak során előforduló legfontosabb kifejezéseket.

A tanfolyam óraszáma: 16

7. SZÁLLODAIPARI SZAKNYELV ALAPOK

Szívesen vállalnál külföldön munkát a szállodaiparban, de a nem ismered a megfelelő szakkifejezéseket? Tanfolyamunk segít abban, hogy a nyelv ne legyen akadálya munkavállalásodnak. A tréning során elsajátíthatod a szállodákban használatos kifejezéseket, szókincset. Nyelvtanulásodhoz segítségül szószedetet biztosítunk, mely magában foglalja az alapszókincset illetve a leggyakrabban használt kifejezéseket is.

A tanfolyam óraszáma: 16

Egyedi tematikájú tanfolyam

A felsorolt tematikák mellett teljesen egyénre szabott képzési módszerrel és tematika szerint is tanulhatsz! Jelentkezéskor kérjük, hogy jelezd ilyen irányú igényeidet!

A hatékony oktatási módszer megvalósításához elengedhetetlen a szakmailag felkészült és rendszeresen továbbképzett nyelvtanár

Oktatóink a bizonyítottan hatékony és ezért a legelterjedtebb kommunikatív oktatási módszert alkalmazzák. A módszer középpontjában a kommunikációs készségek kiegyensúlyozott fejlesztése áll. A négy alapvető készség (írás, olvasás, beszéd, értés) közül a beszédkészség fejlesztését tekintjük legfontosabb feladatunknak a többi készség megfelelő fejlesztése mellett. A módszer célja, hogy a nyelvtanulókat aktívan bevonja különféle problémamegoldó és információszerzési feladatok megoldásába, a mindennapi életünket jellemző beszédhelyzetek gyakorlására késztesse. Ez a módszer számos metódus gondosan kiegyensúlyozott elegye, de legfontosabb céljának azt tekinti, hogy a hallgató a lehető leggyorsabban aktív használója legyen az idegen nyelvnek. Ennek érdekében olyan gyakorlatokat alkalmazunk, mint szituációs gyakorlatok, szerepjátékok, tanulópáros és csoportos feladatok. A tanórán a hallgatók szereplési ideje a meghatározó a tanáréval szemben. Tanáraink a magyar nyelvet csak szükséges esetekben használják, akkor viszont igen!

Mi a különbség a Katedra oktatási módszere és a hagyományos poroszos nyelvoktatás között?

KATEDRA módszer

Poroszos nyelvtanítás

a szóbeli készségeket előtérbe helyező, gyakorlat orientált élvezetes órák írásbeli feladatatokra épülő, nyelvtan centrikus, unalmas órák
az órákat változatos, gyakorlatorientált munkaformák jellemzik az órák mindig ugyanarra az unalmas sémára épülnek
a legújabb könyveket alkalmazva a ma beszélt nyelvet tanulod meg autentikus multimédiás anyagokkal kiegészítve elavult nyelvezetet tanulsz elavult könyvekből
a tanulók beszédideje a meghatározó a tanáréval szemben, az óra elsődleges célja az új ismeretanyag beszéden keresztüli elsajátítása főleg a tanár beszél, a tanulók alig
a tanár az osztályteremben folyamatosan mozogva minden hallgató kommunikációját folyamatosan fejleszti a tanár a tábla előtt állva magyaráz
a Katedra módszerével a képességeidhez igazodva a lehető leghamarabb és a legkedvezőbb költségek mellett, élményeket gyűjtve aktív használója lehetsz a nyelvnek mivel ezzel a módszerrel soha nem tanulsz meg hatékonyan kommunikálni, a tanfolyam "örökké" tart
a nyelvtanulás hosszú folyamat ezért az óra célja az ismeretátadás és gyakorlás mellett annak elérése, hogy legyen kedved megtanulni a tananyagot, hogy a motivációd töretlen legyen az óra célja a tananyag megtanítása

A Katedra Nyelviskola szintjeit a Közös Európai Referencia Kerethez (KER) igazítva határozta meg. Az egyes nyelvi szintek eléréséhez szükséges óraszámok egyénileg változnak.

A Katedra Nyelviskola Pécs a legmodernebb és egyben a legelterjedtebb, több tízezer hallgatón kipróbált tankönyvcsaládokat alkalmazza. Ha azonban más könyvet szeretnél használni, annak sincs akadálya, hiszen az egyéni nyelvtanfolyam csak Rólad szól!

A Közös Európai Referenciakeret (KER) szintek leírása

Nem jelent gondot számodra az anyanyelvi beszéd megértése. Könnyedén elolvasol szinte bármilyen nyelvezetű szöveget. Jól ismered a sajátos kifejezéseket és a hétköznapi nyelvi fordulatokat. Folyékonyan, zökkenőmentesen fejezed ki magad megfelelő logikai felépítéssel. Szakmai és irodalmi szövegekről összefoglalót, értékelést tudsz írni.
Megértesz összetett beszédeket. Erőfeszítés nélkül megérted a tévéműsorokat, speciális témáról szóló cikkeket és szakmai leírásokat még akkor is, ha azok nem a saját szakterületeddel kapcsolatosak. Gondolataid és véleményed pontosan fogalmazod meg, és ügyesen reagálsz a hozzászólásokra. Esszét vagy beszámolót tudsz írni megfelelő stílusban bonyolult témákról is.
Megértesz hosszabb beszédeket, a kortárs irodalmi prózát, ismert témáról ismert dialektusban a bonyolultabb érveléseket is követni tudod. Aktívan részt tudsz venni az ismert témákról folyó társalgásokban úgy, hogy közben kifejted és fenntartod a véleményed. Gördülékenyen meg tudsz írni egy esszét vagy beszámolót.
Megérted a lényeget a mindennapi beszéd során, amikor jól ismert témákról esik szó. 
​Elboldogulsz a legtöbb olyan társalgási szituációban, amely a nyelvterületen való utazgatás során felmerülhet. Egyszerűen összekapcsolt elemekből álló szöveget tudsz írni az ismert vagy számodra érdekesnek tartott témákról.
Megérted a legszűkebben vett személyes életeddel kapcsolatos szavakat és a lényeget, információkat rövid, világos, egyszerű üzenetekből és tájékoztatásokból. Egyszerű fogalmazásmóddal tudsz beszélni a családtagjaidról és másokról, meg tudsz írni rövid üzeneteket, illetve nagyon egyszerű magánleveleket.
Megérted azokat az ismert alapkifejezéseket, amelyek a családra vagy a közvetlen környezetre vonatkoznak. Egyszerű módon képes vagy társalogni, kérdéseket feltenni és azokra válaszolni. Alapszükségleteidet illetően ki tudod tölteni személyes adataidat kérő űrlapokat. 

Angol nyelvtanfolyam / szintek és tananyag

Engedélyezett képzési programok alapján meghatározott szintek és tananyag:

Csoportos - Angol C2 1 1 035 C2-es szint
  A1 90 óra A2 90 óra B1 120 óra B2 240 óra C1 240 óra C2 180 óra
Modul A1.1. A1.2. A1.3. A2.1. A2.2. A2.3. B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. B2.7. B2.8. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6. C1.7. C1.8. C2.1. C2.2. C2.3. C2.4. C2.5. C2.6.
Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Könyv English File 3rd Elementary English File 3rd Pre-Intermediate English File 3rd Intermediate English File 3rd Upper Intermediate English File 3rd Advanced CAE Result New Proficiency Masterclass
Lecke 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 1-4 5-8 9-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

Egyéni1 / csoportos (senior)2 - Angol C2 1 1 074 C2-es szint

  A1 A2 B1 B2 C1 C2
Modul A1.1. A1.2. A2.1. A2.2. B1.1. B1.2. B1.3. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6. C2.1. C2.2. C2.3. C2.4.
Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Óra 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50
Könyv English File 3rd Elementary English File 3rd Pre-Intermediate English File 3rd Intermediate English File 3rd Upper Intermediate English File 3rd Advanced CAE Result New Proficiency Masterclass
Lecke 1-5 6-9 10- 12 1- 2 3-6 7-10 11- 12 1 2-4 5-7 8-10 1-3 4-5 6-7 8- 10 1-3 4-6 7-9 10 1- 2 3-7 8-12 1-3 4-6 7-9 10-12
Nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok - Angol C2 1 1 074 C2-es szint
  B1 B2 C1
Egyéni FKTV-n kívül, 30 óra 30 óra 30 óra
Csoportos 50 óra 50 óra 50 óra
EURO Központilag összeállított tananyag  Eurocity Student's Book 2.0 Level B2 Eurocity Student's Book 2.0 Level C1
TELC TELC Angol nyelvvizsga gyakorlófeladatok (alap és középfok B1-B2) TELC Angol nyelvvizsga gyakorlófeladatok (alap és középfok B1-B2) TELC English C1 vizsgafelkészítő könyv
ITK Origó - Angol alapfokú nyelvvizsga - írásbeli - szóbeli  Blackbird Flying High
BME Nagy BME nyelvvizsgakönyv - Angol alapfok (B1)  Nagy BME nyelvvizsgakönyv - Angol középfok (B2)  Angol felsőfok írásbeli mintafeladatok gyűjteménye
ECL Központilag összeállított tananyag  ECL Practice Tests; ECL Examination Topics B2  ECL Examination Topics C1
Társalkodó Központilag összeállított tananyag  Társalkodó Angol középfok  Társalkodó Angol felsőfok
Cambridge PET Result  Cambridge English: First Result  Cambridge English: Advanced Result

 

A képzések úgynevezett egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként szervezett képzésként is megvalósíthatók akár a fenti óraszámoktól és előírt tananyagtól eltérően is.

Német nyelvtanfolyam / szintek és tananyag

Engedélyezett képzési programok alapján meghatározott szintek és tananyag:

Csoportos - Német C2 1 1 083 C1-es szint
  A1 90 óra A2 90 óra B1 120 óra B2 240 óra C1 240 óra
Modul A1.1. A1.2. A1.3. A2.1. A2.2. A2.3. B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. B2.7. B2.8. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6. C1.7. C1.8.
Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Könyv Menschen A1 Menschen A2 Menschen B1 Sicher! B1+ Sicher! B2.1 Sicher! B2.2 Sicher! C1.1 Sicher! C1.2 Ziel C1 Band 2
Lecke 1- 8 9-16 17- 24 1- 8 9-16 17- 24 1-6 7-12 13- 18 19- 24 1-4 5-8 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11- 12 1-2 3- 4 5-6 7-8 9-10 11- 12 7-9 10-12
Egyéni1 / csoportos (senior)2 - Német C2 1 1 077 C1-es szint
  A1 A2 B1 B2 C1
Modul A1.1. A1.2. A2.1. A2.2. B1.1. B1.2. B1.3. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6.
1 Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 Óra 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50
Könyv Menschen A1 Menschen A2 Menschen B1 Sicher! B1+ Sicher! B2.1 Sicher! B2.2 Sicher! C1.1 Sicher! C1.2 Ziel C1 Band 2
Lecke 1- 12 13-24 1- 12 13-24 1-8 9-16 17- 24 1-4 5-8 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 7-9 10- 12
Nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok - Német C2 1 1 077 C1-es szint
  B1 B2 C1
Egyéni FKTV-n kívül, 30 óra 30 óra 30 óra
Csoportos 50 óra 50 óra 50 óra
EURO Központilag összeállított tananyag Euroexpress B2 2.0, Testbuch Euro B2 Euroexam - Modelltest C1 (Felsőszint)
TELC TELC nyelvvizsga gyakorlófeladatok Alapfok (B1) - Középfok (B2) Test- und Übungsbuch Telc Mittelstufe B2 TELC Deutsch C1 nyelvvizsga gyakorlófeladatok Német felsőfok (C1)
ITK Nagy Origó nyelvvizsgakönyv - Német alapfok (B1)       Nagy Origó nyelvvizsgakönyv - Német középfok (B2)  Origó sorozat - Német írásbeli nyelvvizsga - Középfok / felsőfok
BME Nagy BME nyelvvizsgakönyv alapfok (B1) Nagy BME nyelvvizsgakönyv középfok (B2) Központilag összeállított tananyag
ECL ECL Deutsch Stufe B1 Übungsbuch zur ECL Prüfungsvorbereitung ECL Deutsch Stufe B2 ECL Deutsch Stufe C1 
Társalkodó Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés - Németül B1-B2 Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés - Németül Aktuelle Gesprächsthemen Emelt szint, felsőfok
GOETHE Fit fürs Zertifikat Deutsch B1 - Alapfokú nyelvvizsga felkészítő Fit fürs Goethe-Zertifikat-B2 - Középfokű nyelvvizsga felkészítő  Fit fürs Goethe-Zertifikat C1 - Felsőfokú Nyelvvizsga felkészítő 
ÖSD Mit Erfolg zum Goethe / ÖSD Zertifikat B1 - Übunsgbuch B2 - Tests neu zur Vorbereitung auf die ÖSD-Prüfung Mittelstufe Deutsch ÖSD C1 Übungsmaterialien 

 

A képzések úgynevezett egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként szervezett képzésként is megvalósíthatók akár a fenti óraszámoktól és előírt tananyagtól eltérően is.

Francia nyelvtanfolyam / szintek és tananyag

Engedélyezett képzési programok alapján meghatározott szintek és tananyag:

Csoportos - Francia C2 1 1 084 C1-es szint
  A1 A2 B1 B2 C1
Modul A1.1. A1.2. A1.3. A2.1. A2.2. A2.3. B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. B2.7. B2.8. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6. C1.7. C1.8.
Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Könyv Katedra kezdő összeállítás (A1.1.)
+ Alter ego 1
Alter ego 2 Alter ego 3 Alter ego 4 Alter ego 5
Lecke 0 1-3 4-5 6-7 8-9 1 2-3 4-5 6-7 8 1-2 3-4 5-6 7-8 9 1-2 3-4 5-6 7-8 9 1 2-3 4-5 6-7 8 9 10
Egyéni1 / csoportos (senior)2 - Francia C2 1 1 078 C1-es szint
  A1 A2 B1 B2 C1
Modul A1.1. A1.2. A2.1. A2.2. B1.1. B1.2. B1.3. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6.
1 Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 Óra 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50
Könyv Katedra kezdő összeállítás (A1.1.)
+ Alter ego + 1
Alter ego + 2 Alter ego + 3 Alter ego + 4 Alter ego 5
Lecke 0-2 3-5 6-8 9 1 2-4 5-6 7-8 1-3 4-5 6-7 8-9 1-3 4-6 7-9 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
Nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok - Francia C2 1 1 078 C1-es szint
  B1 B2 C1
Egyéni FKTV-n kívül, 30 óra 30 óra 30 óra
Csoportos 50 óra 50 óra 50 óra
TELC központilag összeállított tananyag központilag összeállított tananyag központilag összeállított tananyag
ITK központilag összeállított tananyag Nagy BME és ORIGÓ nyelvvizsgatréning Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok + központilag összeállított tananyag
BME központilag összeállított tananyag központilag összeállított tananyag központilag összeállított tananyag
ELC
DELF/DALF

 

A képzések úgynevezett egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként szervezett képzésként is megvalósíthatók akár a fenti óraszámoktól és előírt tananyagtól eltérően is.

Olasz nyelvtanfolyam / szintek és tananyag

Engedélyezett képzési programok alapján meghatározott szintek és tananyag:

Csoportos - Olasz C2 1 1 086 C1-es szint
  A1 A2 B1 B2 C1
Modul A1.1. A1.2. A1.3. A2.1. A2.2. A2.3. B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. B2.7. B2.8. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6. C1.7. C1.8.
Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Könyv Nuovo Progetto Italiano 1a Nuovo Progetto Italiano 1b Nuovo Progetto Italiano 2a Nuovo Progetto Italiano 2b Nuovo Progetto Italiano 3 Magari C1
Lecke 0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10 11 1-2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 10 11- 12 13-14 15, extra
Egyéni1 / csoportos (senior)2 - Olasz C2 1 1 080 C1-es szint
  A1 A2 B1 B2 C1
Modul A1.1. A1.2. A2.1. A2.2. B1.1. B1.2. B1.3. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6.
1 Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 Óra 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50
Könyv Nuovo Progetto Italiano 1a Nuovo Progetto Italiano 1b Nuovo Progetto Italiano 2a Nuovo Progetto Italiano 2b Nuovo Progetto Italiano 3 Magari C1
Lecke 0-2 3-5 6-8 9-10 11 1 2-3 4-5 6-8 9-10 11 1-2 3-6 7-11 12-16 17-22 23-27 28-32 10-11 12-13 14-15, extra
Nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok - Olasz C2 1 1 080 C1-es szint
  B1 B2 C1
Egyéni FKTV-n kívül, 30 óra 30 óra 30 óra
Csoportos 50 óra 50 óra 50 óra
TELC Központilag összeállított tananyag Központilag összeállított tananyag + vizsgafeladatok Központilag összeállított tananyag
ITK Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés olaszul Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés olaszul Központilag összeállított tananyag + vizsgafeladatok
BME Központilag összeállított tananyag Központilag összeállított tananyag + vizsgafeladatok
ELC Központilag összeállított tananyag
CILS

 

A képzések úgynevezett egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként szervezett képzésként is megvalósíthatók akár a fenti óraszámoktól és előírt tananyagtól eltérően is.

Orosz nyelvtanfolyam / szintek és tananyag

Engedélyezett képzési programok alapján meghatározott szintek és tananyag:

Csoportos - Orosz C2 1 1 081 C1-es szint
  A1 A2 B1 B2 C1
Modul A1.1. A1.2. A1.3. A2.1. A2.2. A2.3. B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. B2.7. B2.8. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6. C1.7. C1.8.
Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Könyv Kljucs 1. Kljucs 2. Davajte govorit’ po russki Rossia strana i ljudi
Lecke 0-3 4-6 7-8 9-10 11-12 13-14 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 1-2 3- 4 5-6 7-8 9-10 11- 12 13-14 15-16
Egyéni1 / csoportos (senior)2 - Orosz C2 1 1 075 C1-es szint
Modul A1 A2 B1 B2 C1
Modul A1.1. A1.2. A2.1. A2.2. B1.1. B1.2. B1.3. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6.
1Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2Óra 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50
Könyv Kljucs 1. Kljucs 2. Davajte govorit’ po russki Rossia strana i ljudi
Lecke 0-4 5-8 9-11 12-14 1-3 4-5 6-8 9-11 12-14 1-3 4-5 6-7 8-10 1-3 4-6 7-9 10-11 12-13 14-16
Nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok - Orosz C2 1 1 075 C1-es szint
  B1 B2 C1
Egyéni FKTV-n kívül, 30 óra 30 óra 30 óra
Csoportos 50 óra 50 óra 50 óra
ITK Orosz nyelvvizsga, szóbeli és írásbeli feladatok, alapfok; FülSzöveg - orosz hallás utáni szövegértés feladatok B1-B2 Orosz középfokú írásbeli feladatok, 1000 kérdés 1000 válasz Társalgási gyakorlatok az orosz ‚A’ típusú nyelvvizsgákra; FülSzöveg - orosz hallás utáni szövegértés feladatok B1-B2 Központilag  összeállított  tananyag  
BME

 

A képzések úgynevezett egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként szervezett képzésként is megvalósíthatók akár a fenti óraszámoktól és előírt tananyagtól eltérően is.

A Katedra Nyelviskolában diplomás, folyamatosan továbbképzett, ellenőrzött nyelvtanárok tanítanak. Magasabb szinteken anyanyelvi oktatókat is alkalmazunk.

Hallgatóink joggal várhatják el tanáruktól, hogy:

 • Tanulási tippekkel segítse a nyelvtanulást
 • Pontosan jelenjen meg az órán és az órát a meghirdetett teljes időtartamban tartsa meg
 • Változatos munkaformákat alkalmazzon a tanóra során
 • Igyekezzen kellemes órai légkört kialakítani, törkedjen arra, hogy az órák jó hangulatúak legyenek
 • Biztosítson minden hallgatónak elegendő szereplési lehetőséget, vegye figyelembe a tanulók egyéni igényeit, hiányosságait
 • Törekedjen a bizalmon alapuló jó tanár-diák viszony kialakítására, fenntartására
 • A tanterem rendjét úgy alakítsa ki, hogy mindenki láthassa egymást
 • Készüljön fel minden órára lelkiismeretesen
 • Törekedjen a célnyelvi óravezetésre, közvetítő nyelvet csak szükségeses mértékben használjon
 • A hibák javításokor legyen tapintatos
 • A hallgatók teljesítményét rendszeresen mérje és értékelje

Biztos lehetsz benne, hogy a legjobb döntést hozod meg, amikor a Katedra Nyelviskola tanfolyamát választod.

A színvonal garanciája

 • Szakképzett nyelvtanárokat alkalmazunk minden tanfolyamon
 • Közös képzési programjainkat a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal engedélyezte
 • Az egyes intézmények megfelelnek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által felnőttképzési intézményekkel szemben támasztott követelményeknek (engedély)
 • Minden tanárunk munkáját rendszeresen ellenőrzik szakfelügyelőink
 • Az egyes iskolák szakmai színvonalát pedig a Hálózati központ rendszeres éves inspekcióval ellenőrzi
 • A Rendszergazda ISO 9001 minőségirányítási rendszert működtet

A teljesítés garanciája

Minden tanfolyamra írásos felnőttképzési szerződést kötünk Veled! A szerződés garantálja, hogy az általad kiválasztott tanfolyam a tájékoztatókban meghirdetett feltételeknek megfelelően kerül teljesítésre.

Pénz visszatérítési garancia

Visszatérítjük a befizetett tandíjat, ha esetleg létszámhiány miatt nem indul a kiválasztott tanfolyam, vagy ha az első órán elégedetlen vagy oktatód munkájával!

Kapcsolat

 • 7621 Pécs, Rákóczi út 1. (Kórház téri OTP mögött)
  72 213 231, 20 251 9769
  hétfő, kedd, csütörtök 7:30-18:00, szerda 7:30-19:00, péntek 7:30-17:00

Kövess minket

Vélemények

„Manapság elengedhetetlen, hogy beszéljünk legalább egy idegen nyelvet. Ha ilyen céljaid eléréséhez színvonalas oktatást, ugyanakkor kellemes légkört szeretnél, akkor a KATEDRA a neked való hely.

"Azért választottam a Katedrát, mert hallottam, hogy nagyon jók az eredmények és a felkészülést támogató tanárok. Nagyon jó volt a csapat, az oktató és a tanfolyamszervező.

„A nyelviskolát barátnőm ajánlotta, mert tavaly ő is a Katedrába járt és neki bevált, sikeres nyelvvizsgát tett.

"A Katedra Nyelviskola nagyon családias légkört teremt illetve a tanárok alaposan felkészültek az órákra és a maximumot nyújtják a diákok számára!

"Jó tanárom volt, a rendelkezésre álló tananyag megfelelő volt, minden kérdésemre választ kaptam, mindenki nagyon segítőkész volt és szerettem a kis csapat tagjait, akikkel együtt tanultam.

"Nagyon jó tanárom van, az órák hangulatosak. Rengeteg új dolgot tanulunk, és látható a fejlődés kis időn belül is. Különböző típusú feladatokat már sokkal könnyebben tudok megoldani.

„Minden ember számára fontos lehet az idegen nyelv tanulása. Úgy érzem a Katedra Nyelviskolában kitűnő munka folyik. A légkör barátságos, a tanárok jól képzettek.

"A kis létszámú csoportokban könnyű a tanulás, és az óra pörgős, nem unatkozom, és tudunk beszélni. Szerintem a Katedra egy nagyon jó hely, ahol még a tanulás is élvezetes és sose unalmas.

"Nagyon jó a tanár, kellemes a légkör és színvonalas az oktatás. Sokat fejlődtem."

"Azért szeretek ide járni mert itt nagyon kedves, barátságos és segítőkész mindenki. Az órák nagyon jó hangulatban telnek és persze mindenki számíthat segítségre ha nem ért valamit.