Nyelvtanulás 7-12 éves gyerekeknek

Nyelvtanfolyamok 7-12 éves gyerekeknek!

  • Beszédcentrikus, kommunikatív képzések - heti 1x2 tanórában -
  • Legfontosabb célunk, hogy a diák a lehető leggyorsabban aktív használója legyen az idegen nyelvnek

 

Használható nyelvtudást szeretnél gyermekednek?

A legjobb helyen jársz!

A kezdetektől a nyelvvizsgáig!

A Katedra Nyelviskola Pécs iskolában az ideális tanulási körülményeket lehetővé tevő csoportokban folyik az oktatás. Gyermekcentrikus módszerünkkel egyszerűen és hatékonyan bármelyik általános iskolás gyerek pár hónap alatt képessé válik megértetni magát az idegen nyelven, és ő is megérti, hogy mit mondanak neki.

 

 

Nyelvtanfolyamok 7-12 éves gyerekeknek

Nyelvtanulás 7-12 éves gyerekeknekAngol, Német minden szinten

A KEZDETEKTŐL A NYELVVIZSGÁIG

A program biztosítja, hogy az életkornak és a tudásszintnek megfelelő tanfolyami csoportokat kialakítva, felmenő rendszerben, következetesen egymásra épülő tananyaggal, életkori sajátosságoknak megfelelő tematikával fejlesszük a gyermekek kommunikatív kompetenciáit, elsődlegesen szóbeli kifejezőkészségüket. A program végére diákjaink biztos tudással felvértezve tudnak bekapcsolódni akár a felnőttek számára szervezett képzésekbe.

Gyermekcentrikus módszer

Legfontosabb célunk, hogy a diák a lehető leggyorsabban aktív használója legyen az idegen nyelvnek, és hogy a tanulási folyamat során személyisége is gazdagodjék. A diákok érdeklődési körét és világról szerzett tapasztalatait figyelembe véve, játékos, kreatív feladatsorokon keresztül, életszerű szituációkban, a sikerélmény biztosításával sajátíttatjuk el a gyermekekkel az idegen nyelvet.

Nyelvtanulás 7-12 éves gyerekeknekA programba bármely életkorban bekapcsolódhatnak a gyermekek, tanmeneteinket úgy fejlesztettük ki, hogy a tananyagok szintnek és életkori sajátosságoknak megfelelően adaptálhatóak és kombinálhatóak legyenek. A tanfolyamok kialakításakor igyekszünk a Szülőket is szervesen bevonni a folyamatba, bemutató foglalkozásaink, tájékoztatóink, a gyermekek fejlődéséről készült értékeléseink mind-mind azt a célt szolgálják, hogy Önök is részesei lehessenek annak a felfedezésnek, melyet gyermekük tesz az idegen nyelvtanulás varázslatos birodalmában.

Gyermekcentrikus tanárok

Tanárainkkal szemben szigorú módszertani elvárásokat támasztunk, programunkban csakis gyermekszerető, kimondottan erre a programra kidolgozott alkalmassági vizsgán megfelelt, szakemberek tanítanak, akik szakmájukat hivatásuknak tekintik. Rendszeres továbbképzésükre, munkájuk ellenőrzésére kiemelt hangsúlyt fordítunk.

Kis létszámú csoportok

A 3-8 fős csoportlétszám biztosítja, hogy optimális tanári figyelem összpontosulhat minden egyes diákra.

Korosztálynak megfelelő tananyagok

A felhasznált tananyag összeállítása a nemzetközileg elismert kiadókkal közösen történt, a kiegészítő anyagok összeállításánál tapasztalt szerzők, pedagógusok és szakértők működtek közre.

 

Képzéseink

Ütemezés:
  • heti 1x2 vagy 2x2 tanóra Jelentkezem

 

Óradíjak

  Kommunikatív csoportos MIX
(angol, német)
Kommunikatív kiscsoportos
(angol, német)
tanóra szám
(egy tanóra
45 perc)
60 tanóra 1-60 tanóra 61 tanórától 16:00 óra után
1 fő - 4500,-/fő* 4200,-/fő* 4500,-/fő*
2 fő - 3050,-/fő* 2950,-/fő* 3050,-/fő*
3 fő - 2550,-/fő* 2450,-/fő* 2550,-/fő*
4 fő - 2000,-/fő 1900,-/fő 2000,-/fő
5-12 fő 1150,-/fő - - -
         

* tantermi óra esetén az óradíjból 250,-Ft-al kevesebbet számolunk fel

érvényes: 2022. január 1.-től visszavonásig

 

Tanfolyamaink a felnőttképzési törvény hatálya alatt valósulnak meg, bejelentés alapján, így ÁFA mentesek.
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/000165

Minél hamarabb beiratkozol, annál hamarabb és biztosabban megalakul a csoportod!

Jelentkezz ITT mihamarabb!

 

TECHNIKAI TÁJÉKOZTATÓ
HA AZ ONLINE OKTATÁST VÁLASZTANÁD

 

Kérdés esetén állunk rendelkezésedre! (+36 20 251 9769, +36 72 213 231)

 

 

===================================================================================